akademika.com.mk

PRAVO.org.mk


Здружение на комунални инспектори на Македонија - ЗКИ на РМ


Претседател на здружение на комунални инспектори на Македонија - ЗКИ на РМ :

Георгиев Гоце

Телефон: 071-240-137
Електронска пошта : Goce74@gmail.com

Админстративен контакт:

Вељанов Бранко

Телефон: 070-376-749

Електронска поштa : brankoveljanov@yahoo.com